Aktuality

Na UCM vystúpi docent Piotr Rychter z Poľska

Vedec robí výskum v oblasti odpadového hospodárstva, pôdoznalectva a environmentalistiky.

Docent Rychter publikoval viacero vedeckých prác v týchto oblastiach a jeho výskum má významné vplyvy na vývoj rôznych oblastí výskumu a jeho aplikovania.

Všetci, ktorých zaujímajú tieto témy, sú srdečne pozvaní už 25. apríla o 9:30 v miestnosti Z 0.2 na Herdu.

Výskumník a pedagóg Univerzity Jána Dlugosza v Czestochowe na prednáške predstaví svoj výskum, ktorý realizuje na Katedre biochémie, biotechnológií a ekotoxikológie. 

Okrem toho docent Rychter predstaví možnosti štúdia na jeho univerzite, Vedecké centrum Univerzity Jána Dlugosza, ale aj Fakultu prírodných vied a technológií vrátane Laboratória pre environmentálny výskum a nové materiály, kde pôsobí. 

Univerzita Jána Dlugosza v Czestochowe (JD) je verejná univerzita, ktorá sa nachádza na juhu Poľska. Bola založená v roku 1971 a dostala názov po Janovi Długoszovi, poľskom historikovi a diplomatovi z 15. storočia. Univerzita ponúka širokú škálu bakalárskych a magisterských programov v rôznych oblastiach vrátane humanitných, spoločenských, prírodných vied, inžinierstva a ekonómie. Má viac ako 10 000 študentov, ktorých učí viac ako 600 učiteľov a výskumníkov.

JD poskytuje svojim študentom a učiteľom príležitosti na vysokokvalitné vzdelávanie a výskum. Má moderné zariadenia a zdroje vrátane dobre vybavených laboratórií, knižníc a výskumných centier. Univerzita má aj silné partnerstvá s inými univerzitami a výskumnými inštitúciami v Poľsku a v zahraničí, čo umožňuje medzinárodnú spoluprácu a výmenu programov pre študentov a učiteľov.

Celkovo je JD renomovanou inštitúciou vysokoškolského vzdelávania v Poľsku, známou pre svoju akademickú excelentnosť a záväzok v posúvaní poznania a inovácií v rôznych oblastiach.

Vložil: Kristína Kameníková
Zdroj: Fakulta prírodných vied
Dátum vloženia: 24.4.2023
Dátum aktualizácie: 25.4.2023