Aktuality

Marketér, žurnalista či herný vývojár? Na masmediálke si máš z čoho vybrať

Študijné programy sú zamerané na oblasť masmédií, marketingovej komunikácie, mediálnej výchovy a digitálnych hier. 

Teóriu dopĺňa bohatá prax

A to naprieč všetkými katedrami a programami. Marketéri získavajú vedomosti a zručnosti nielen od renomovaných pedagógov, ale aj uznávaných externých lektorov pôsobiacich v  reklamných a digitálnych agentúrach ako PS: Digital, TRIAD Advertising či Ponyhouse. Budúci marketingoví guruovia sa môžu angažovať v študentskej agentúre Kabinet kreativity, v ktorej pracujú na ozajstných zadaniach od reálnych klientov pod dohľadom skúsených mentorov. Vo výučbe sa využíva aj metóda Design Thinking a FMK sa môže pochváliť tiež jedinečným neuromarketingovým laboratóriom.

Fakulta flexibilne reaguje na aktuálne trendy v mediálnej praxi, pričom súčasťou vzdelávania masmediálcov sú prakticky orientované povinne voliteľné a výberové predmety – zvuk, strih, kamera, základy 3D animácie, kreatívne písanie, interpretačný prejav a mnoho ďalšieho. Taktiež každoročne hostí desiatky domácich a zahraničných odborníkov a osobností z domácich a zahraničných médií, tlačových agentúr, asociácií a iných mediálnych inštitúcií. 

Zlákali ťa počítačové hry a nevieš, čo ďalej? Na teórii digitálnych hier ti pomôžeme zorientovať sa v aktuálnom stave herného priemyslu, umožníme ti pochopiť špecifiká jeho fungovania a pripravíme ťa na ďalší rozvoj vo zvolenej oblasti záujmu. Máme e-športový tím TEDI Bears, herný festival UniCon aj pravidelné game jamy. Novinkou je špecializované stredisko e-športov - prvé svojho druhu na Slovensku, podobné sú v Litve či Toronte.

Na aplikovaných mediálnych štúdiách ťa naučíme, ako analyzovať, tvorivo a kriticky myslieť a riešiť problémy v oblasti médií a komunikácie či ako bojovať proti dezinformáciám a fake news. Študovať v angličtine môžeš v študijnom programe vzťahy s médiami (media relations).

Na svoje si prídu aj kreatívne duše

Ak máš v sebe tvorivého ducha a vidíš sa v kreatívnom priemysle, prídeš si na svoje. Môžeš pracovať pre niektoré z fakultných médií či navštevovať fotografické ateliéry. A to všetko pod odborným vedením ľudí z praxe.

Nádejní novinári sa môžu stať členmi redakcie najlepšieho univerzitného časopisu na Slovensku atteliér, o čom hovoria aj ocenenia zo súťaže študentských časopisov Štúrovo pero.  Fakultná televízia FMK TV každý týždeň prináša študentom zaujímavé relácie, ktoré tvoria samotní študenti našej fakulty. Ich nosnými témami sú zaujímavosti zo študentského života. A ak ti niekto niekedy povedal, že s takou tvárou len do rádia, si na správnej adrese. Mikrofonický hlas môžeš využiť v Aetteri, prvom slovenskom študentskom rádiu s vlastnou frekvenciou.

Píšeš, ale namiesto žurnalistických výstupov skôr poviedky či poéziu? Zúročíš to na kreatívnom písaní, pričom najlepšie texty sa každý rok dostanú do výberu a sú publikované v Muuze, kreatívnej ročenke študentov FMK. A ak chcú fotografi nadobudnúť viac skúseností a lepšie porozumieť tomuto médiu, majú na výber z troch fotoateliérov. Výstavná činnosť sa realizuje v univerzitnej Galérii Ľudovíta Hlaváča, ktorá funguje už viac ako 10 rokov.

Na fakulte to žije

Na FMK sa pravidelne konajú rôzne podujatia, obľúbené medzi študentmi aj pedagógmi. Týždeň vedy a techniky sa každoročne venuje aktuálnym témam vo svete médií, marketingu či hier. Športovci sa vyžijú na legendárnom Lyžiarskom záťahu, pre nadšencov kinematografie sa zase organizuje Frejm, študentský festival filmu a videa. Okrem toho nemôže chýbať FMK Day, študentský ples, ekofestival a mnoho ďalšieho. Samozrejmosťou sú početné diskusie či besedy organizované počas celého roka.

FMK je alma mater mnohých úspešných žurnalistov, mediálnych odborníkov, marketérov, moderátorov, hovorcov, pracovníkov reklamných, marketingových a PR agentúr, herných a vývojárskych štúdií a organizácií, ako aj renomovaných pedagógov a odborníkov z praxe. 

Ak sa k nim chceš pridať, neváhaj a podaj si prihlášku do konca apríla.

Akreditované študijné programy

Bc. štúdium
masmediálna komunikácia / denná a externá forma
marketingová komunikácia /denná a externá forma
vzťahy s médiami / denná forma
aplikované mediálne štúdiá / denná forma
teória digitálnych hier / denná a externá forma

Mgr. štúdium
masmediálna komunikácia / denná a externá forma
marketingová komunikácia / denná a externá forma
aplikované mediálne štúdiá / denná forma
teória digitálnych hier / denná a externá forma

PhD. štúdium
masmediálna komunikácia / denná a externá forma
marketingová komunikácia / denná a externá forma
teória digitálnych hier / denná a externá forma
mediálne a informačné kompetencie / denná a externá forma

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Švecová, PhD.
Zdroj: PR UCM, FMK UCM
Dátum vloženia: 26.4.2023
Dátum aktualizácie: 20.3.2024