Aktuality

UCM nadviazala spoluprácu s múzeom českej a slovenskej histórie v USA

Študentom a doktorandom umožní spolupracovať pri výskumných a vzdelávacích aktivitách.

Zástupcovia Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rektorka Katarína Slobodová Nováková a prorektor Ladislav Lenovský podpísali unikátnu zmluvu o spolupráci s National Czech and Slovak Museum and Library v štáte Iowa, a to za prítomnosti predsedu Trnavského samosprávneho kraja Jozefa Viskupiča a jeho excelencie Radovana Javorčíka, veľvyslanca Slovenskej republiky v USA.  Národné múzeum českej a slovenskej histórie a kultúry reprezentovala prezidentka a výkonná riaditeľka Cecília Rokusek. 

„Spolupráca otvára široké možnosti pre pedagógov a výskumníkov našej univerzity, ktorí sa zaoberajú históriou amerického kontinentu, slovensko- a česko-americkými vzťahmi, muzeológiou, lingvistikou, krajanskými médiami a problematikou Slovákov a Čechov v zahraničí,“ uviedla rektorka Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Katarína Slobodová Nováková.

Študenti a doktorandi Univerzity sv. Cyrila a Metoda budú môcť navyše využiť štipendijné a výskumné pobyty, ktoré múzeum ponúka.

National Czech and Slovak Museum and Library je múzeom, knižnicou a súčasne vedecko-výskumnou inštitúciou. Od roku 2019 je pridruženou spoločnosťou Smithsonian Institution, najväčšieho múzejného, vzdelávacieho a výskumného komplexu na svete. Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave je prvou univerzitou na Slovensku, ktorá sa môže pochváliť takouto unikátnou spoluprácou.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: UCM v Trnave
Dátum vloženia: 12.5.2023
Dátum aktualizácie: 24.5.2023