Aktuality

Otvárame 2. kolo prijímacieho konania. Dokedy sa ešte dajú poslať prihlášky?

Týka sa to externého a v niektorých prípadoch aj denného štúdia.

Ak ste zabudli podať prihlášku alebo sa vám ťažšie rozhoduje, kam na vysokú, ešte stále je možnosť prihlásiť sa na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave na akademický rok 2023/2024.

Pre ktoré fakulty to platí a do kedy je to možné?

Fakulta masmediálnej komunikácie v externej forme do 10. augusta 2023.
Viac informácií o študijných programoch nájdete tu. 

Fakulta prírodných vied v dennej aj externej forme do 11. augusta 2023.
Viac informácií o študijných programoch nájdete tu.

Fakulta sociálnych vied v dennej aj externej forme do 25. augusta 2023.
Viac informácií o študijných programoch nájdete tu.

Fakulta zdravotníckych vied v dennej aj externej forme do 10. augusta 2023.
Viac informácií o študijných programoch nájdete tu.

Filozofická fakulta v dennej aj externej forme do 14. júla 2023.
Viac informácií o študijných programoch nájdete tu.

Inštitút manažmentu v externej forme do 11. augusta 2023.
Viac informácií o študijných programoch nájdete tu.

Foto: Pexels / Fox

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: UCM v Trnave
Dátum vloženia: 23.5.2023
Dátum aktualizácie: 21.8.2023