Aktuality

Zostaňte v kontakte s univerzitou. Zaregistrujte sa do ALUMNI KLUBU UCM

Staňte sa súčasťou komunity bývalých študentov a študentiek UCM, ktorých spájajú spomienky, vzdelanie a chuť rozvíjať sa.

Alumni klub UCM slúži na prepájanie a komunikáciu našich absolventov a absolventiek medzi sebou navzájom, ale aj so študentmi, študentkami, pedagógmi a pedagogičkami. Ideálny čas prihlásiť sa je hneď ako ukončíte štúdium. 

Zostať v kontakte s bývalými poslucháčmi a poslucháčkami je pre nás mimoriadne dôležité, pretože aj oni nás dokážu posunúť vpred vo vzdelávaní i vedeckom bádaní a sú prepojením medzi teóriou a praxou. Na druhej strane, ani my nechceme, aby sa kontakt s vami ukončil hneď ako dostanú diplom. Snažíme sa, aby sme vám boli naďalej inšpiráciou a partnerom. Práve z toho dôvodu v rámci členstva v Alumni klube UCM získate niekoľko benefitov:

  • zasielanie informácií prostredníctvom newsletteru,
  • možnosť zúčastniť sa na univerzitných a fakultných akciách, konferenciách, workshopoch, prednáškach atď., 
  • ponuky ďalšieho vzdelávania a kurzov, 
  • účasť v rôznych pracovných skupinách,
  • štatistiky absolventov a absolventiek,
  • spoluprácu s univerzitou/fakultami,
  • prezentovanie pracovných ponúk, stáží a exkurzií študentom/kám a absolventom/kám UCM, 
  • a veľa ďalších zaujímavých informácií.

Členstvo v klube je dobrovoľné a bezplatné. Zaregistrovať sa môžete tu

Užitočné linky: 

Významné absolventky a absolventi UCM

Kariéra - pracovné ponuky

Máme čo povedať - rozhovory s absolventmi/absolventkami, študentmi/študentkami a zamestnancami UCM

Štatistiky absolventov

Zoznam absolventov UCM

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: UCM v Trnave
Dátum vloženia: 24.5.2023
Dátum aktualizácie: 2.6.2023