Aktuality

Harmonogram slávnostných promócií absolventov

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu štúdia.

Promócie absolventov sú akademická slávnosť, počas ktorej absolventi skladajú sľub a preberajú si Diplom o úspešnom absolvovaní štúdia. 

Ešte raz gratulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Harmonogram promócií UCM v Trnave, 14. - 15.jún 2023, absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia FMK, FF a FZV

Harmonogram promócií UCM v Trnave, 26. jún 2023, absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia FF, FSV, FPV, IM

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Polášová
Zdroj: Oddelenia akademických činností
Dátum vloženia: 26.5.2023