Aktuality

Vedeckí pracovníci z FMK UCM absolvovali cestu do Kanady

Počas nej navštívili 3 univerzity, Red Bull Gaming Hub, zúčastnili sa prestížnej vedeckej konferencie ICA, v rámci ktorej sa konalo stretnutie konzorcia projektu H2020 a absolvovali rozhovor v televízii Rogers či stretnutie so Slovákmi žijúcimi v zahraničí.

Konferencia ICA

Hlavným dôvodom cesty do Kanady bola najmä účasť na prestížnej svetovej konferencii, ktorú organizuje International Communication Association (ICA), ktorej je FMK UCM členom. Konferencia sa konala v Toronte a témou bola Reclaiming Authenticity in Communication. Odborníci na komunikáciu z celého sveta tu diskutovali a prezentovali svoje vedecké poznatky v oblasti autenticity ako pojmu vo verejnom diskurze a populárnej kultúre.  Konferencie sa zúčastnilo viac ako 4-tisíc účastníkov z celého sveta. V rámci konferencie bol samostatný panel venovaný výsledkom bádania veľkého európskeho projektu H2020, MEDIADELCOM, do ktorého je zapojená aj FMK UCM v Trnave. Hlavným cieľom tohto projektu je vytvoriť diagnostický nástroj, ktorý umožní tvorcom politík, mediálnym expertom, novinárom a ďalším verejným aktérom identifikovať riziká a príležitosti pre deliberatívnu komunikáciu, ktoré prináša transformácia médií. V rámci konferencie boli prezentované prvé výsledky projektu. Na základe výsledkov monitorovania a metaanalýzy mohli vedci porovnávať, ako 14 európskych krajín zapojených do tohto projektu, dokázalo analyzovať vývoj svojich mediálnych prostredí. Viac o výskume sa môžete dočítať tu

Ďalším bodom programu bolo stretnutie riešiteľov projektu World of Journalism. Išlo o stretnutie riešiteľského kolektívu, ktorý skúma novinársku profesiu vo viac ako 60 krajinách sveta. Slovenskú republiku zastupujú profesor Slavomír Gálik a docent Ján Višňovský. Na spoločnom stretnutí hovorili o dátach, ktoré zbierali a o ďalšom postupe pri výskume.

„Počas návštevy Toronta, sme využili aj možnosť navštíviť najväčšiu univerzitu v Kanade, Toronto University, s viac ako 90- tisícmi študentmi. Bola založená v roku 1852 a je hodnotená ako najlepšia univerzita v Kanade. Prehliadku univerzity nám robili študenti, ktorí nám ukázali kampus, vyučovacie priestory, povedali nám o systéme výučby a fungovaní tejto univerzity. Je inšpiratívne vidieť ako fungujú iné univerzity,“ prezradil prorektor Andrej Brník. Návšteva Red Bull Gaming HUB

Na svete existujú aktuálne len dva Red Bull Gaming Huby. Jeden je na FMK UCM v Trnave a druhý na Metropolitan university of Toronto. Naši kolegovia chceli vidieť, ako využívajú tento kreatívny hub v Kanade, ako funguje príprava hráčov a ich výchova. Preto v rámci návštevy univerzity využili aj možnosť návštevy tohto špeciálneho priestoru. Miestnosť nevyužívajú len game studies, ale funguje aj ako animačné štúdio na vizuálne efekty, fashion dizajn a vytváranie architektonických návrhov. Študenti - hráči, okrem pravidelných tréningov v gaming hub, absolvujú aj fyzické tréningy a zúčastňujú sa psychologického poradenstva. Univerzita prejavila záujem o spoločný zápas s našimi študentmi teórie digitálnych hier.

Návšteva Ottavy

V hlavnom meste Kanady využili naši zamestnanci aj možnosť návštevy prvej Katedry slovenskej histórie a kultúry na svete mimo Slovenska, kde ich prijal jej zakladajúci profesor Mark Stolárik. Ide o významnú osobu slovenskej komunity v Kanade, súčasného prezidenta Kanadskej Slovenskej ligy. Profesor Stolárik predstavil činnosť jeho katedry, ukázal univerzitný kampus.

„Pri našej návšteve Ottavy sme využili možnosť stretnúť sa s komunitou Slovákov, ktorí tu žijú a prijali sme aj pozvanie do relácie Slovak spectrum, ktorú vysielajú v komunitnej káblovej televízii Rogers.tv. Hovorili sme o dôvode našej návštevy Kanady, o fakulte a univerzite“ opísal návštevu Ottavy prorektor Brník.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: Fakulta masmediálnej komunikácie
Dátum vloženia: 2.6.2023
Dátum aktualizácie: 7.6.2023