Aktuality

Témou druhého ročníka International Staff Week bude umelá inteligencia

UCM pozýva pedagogických i nepedagogických pracovníkov zahraničných spolupracujúcich univerzít na druhý ročník medzinárodného podujatia International Staff Week 2023.

Udalosť sa uskutoční od 13. do 17. novembra 2023. Nosnou myšlienkou podujatia je AI ako nová definícia budúcnosti vzdelávania. Akademici sa budú venovať téme prínosov využívania AI vo vzdelávacom procese vo vysokoškolských inštitúciách. Proces digitalizácie a využitia AI v administratívnych procesoch je zas téma, ktorá zaujme nepedagogických zamestnancov.

Uplynulý ročník International Staff Week zaznamenal veľkú účasť, kedy na UCM zavítalo 28 účastníkov z 9 rôznych univerzít zo 6 rôznych európskych krajín: Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Srbsko. 

„Dúfame, že tento rok UCM privíta rovnaký, ak nie väčší počet zamestnancov z partnerských inštitúcií, pre ktorých pripravujeme týždňový pestrý program primárne orientovaný na oblasti, v ktorých má umelá inteligencia potenciál ovplyvňovať vzdelávací proces v prostredí inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,” uviedla Nikoleta Vanková z Oddelenia medzinárodných vzťahov UCM, ktoré Staff Week organizuje v spolupráci s ostatnými súčasťami UCM. 

„Tešíme sa na príležitosť nadviazať nové kontakty a rozšíriť svoju medzinárodnú sieť profesionálnych vzťahov. Spoločne môžeme prispieť k rozvoju globálnej spolupráce a kultivovať nové myšlienky a perspektívy, ktoré nás poháňajú vpred,” uviedla prorektorka pre medzinárodné vzťahy doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.

Na International Staff Week sa môžete registrovať online najneskôr do 15.októbra 2023. 

Link na registračný formulár: https://forms.gle/WpX6uyAnvQ9ZUTHM6

Registračný poplatok je 100 €.

Detaily k platbe:Univerzita sv. Cyrils a Methoda v Trnave
Námestie J. Herdu 2, Trnava
Slovensko

IČO: 36078913
DIČ: 2021385861
IČ DPH: SK 2021385861

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 1900
SWIFT: SPSRSKBA
Poznámka pre prijímateľa: Staff Week + celé meno účastníka
Variabilný symbol: 131723

International Staff Week prebehne v spolupráci s projektom 2022-1-PL01-KA220-HED-000088359 (project FAAI: The Future is in Applied Artificial Intelligence).

Podrobný program zverejníme po uzatvorení registrácie.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: Oddelenie medzinárodných vzťahov
Dátum vloženia: 19.6.2023
Dátum aktualizácie: 11.9.2023