Aktuality

Medzinárodná vedecká konferencia PUBLICY 2023 bude už v novembri

Podtitulom konferencie sú Tri dekády štátnosti v priestore strednej Európy.

Aj tento ročník konferencie organizuje Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave. Uskutoční sa už 30. novembra. Renomované podujatie našlo svoje miesto konania v priestoroch FSV UCM. Vítaní sú vedci, ktorí sa zaoberajú sociálnymi vedami, politológiou, právom a ďalšími oblasťami súvisiacimi s témou konferencie. 

Na konferenciu je možné prihlásiť štúdie, ktoré budú po anonymnom recenznom konaní publikované v konferenčnom zborníku. Autori sa tiež okrem toho môžu uchádzať o publikovanie svojich príspevkov v anglickom jazyku po úspešnom recenznom konaní vo vedeckých časopisoch Slovak Journal of Political Sciences indexovanom v databáze SCOPUS (Q2 / SJR 2022 – 0,41) a v Slovak Journal of Public Policy and Public Administration (ERIH PLUS).

Registrácia je potrebná do konca do 30. októbra 2023, zatiaľ čo príspevky je potrebné zaslať o mesiac neskôr, najneskôr v deň konania konferencie.  


Webová stránka konferencie: https://fsvucm.sk/publicy-2/ 
Kontakt: jan.machyniak(at)ucm.sk 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: FSV
Dátum vloženia: 31.8.2023