Aktuality

Harmonogram slávnostných promócií absolventiek a absolventov

Srdečne blahoželáme všetkým absolventkám a absolventom k úspešnému ukončeniu štúdia.

Promócie absolventov sú akademická slávnosť, počas ktorej absolventi skladajú sľub a preberajú si Diplom o úspešnom absolvovaní štúdia na svojej Alma mater. 

Tento harmonogram je určený pre absolventky a absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium štátnou skúškou v auguste 2023 a pre absolventky a absolventov doktorandského a doktorského štúdia v roku 2023.

Promócie sa budú konať 22. septembra v Aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave.

Harmonogram promócií UCM v Trnave, 22. september 2023

Ešte raz gratulujeme a prajeme veľa úspechov v osobnom i pracovnom živote.

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: Oddelenie akademických činností
Dátum vloženia: 13.9.2023