Aktuality

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan hľadá posily

Ak vám je blízka ľudová hudba, spev a tanec, táto ponuka je určite pre vás.

Univerzitný folklórny súbor Trnafčan bude na začiatku semestra hľadať nových členov. Vo folklórnej skupine nájdu uplatnenie speváci a speváčky, hudobníci a hudobníčky hrajúci na rôzne nástroje, tanečníčky a tanečníci.

Nábor bude prebiehať počas prvého mesiaca semestra, a to každý pondelok (tanečná zložka) a každý štvrtok (spevácka a hudobná zložka) od 18. septembra do 19. októbra vždy o 18:00 hod. v budove UCM na Námestí J. Herdu. 

Trnafčan je kvalitný súbor plný nadaných ľudí, takže spolupráca bude určite prínosná pre obe strany. Čakajú vás pravidelné skúšky, vystúpenia a nové priateľstvá.

Kontakt: fstrnafcan(at)trnafcan.sk
Web: http://www.trnafcan.sk

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: FS Trnafčan
Dátum vloženia: 14.9.2023