Aktuality

Imatrikulácie Univerzity tretieho veku

Dňa 25.9.2023 sa uskutočnia imatrikulácie poslucháčov 1. ročníka Univerzity tretieho veku v akademickom roku 2023/2024, študijný program Sociálne a zdravotné aspekty kvality života seniorov.

Imatrikulácie sa budú konať v miestnosti BU1, v Malej Aule v priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave na Bučianskej ulici 4/A.

Harmonogram imatrikulácií Univerzity tretieho veku

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: Oddelenia akademických činností
Dátum vloženia: 14.9.2023