Aktuality

Slávnostné otvorenie akademického roka prinieslo nových laureátov Ceny rektorky a Ceny Jána Sambucusa

Na otvorení sa zúčastnili významné osobnosti akademického života našej univerzity a na Slovensku. 

Inšpiratívne príhovory pani rektorky profesorky Kataríny Slobodovej Novákovej, prezidenta Slovenskej rektorskej konferencie docenta Vladimíra Hiadlovského a župana Trnavského kraja magistra Jozefa Viskupiča, ktoré nás motivujú pracovať, pripravili celú akademickú obec na úspešný štart do nového semestra. 

Záznam z otvorenia si môžete pozrieť tu: 

Okrem prorektorov a prorektoriek UCM v Trnave prijali pozvanie na otvorenie akademického roka 2023/2024 aj dekanky a dekani fakúlt a riaditeľ Inštitútu manažmentu UCM. Medzi prítomnými boli aj predstavitelia univerzít naprieč celým Slovenskom a významné osobnosti spoločenského života:

 • Rektor Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a prezident Slovenskej rektorskej konferencie doc. Ing. Vladimír Hiadlovský, PhD.;
 • Rektor Prešovskej univerzity v Prešove Dr. h. c. prof. PhDr. Peter Kónya, PhD.;
 • Rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.;
 • Prorektor Akadémie policajného zboru v Bratislave, poverený funkciou rektora podplukovník JUDr. Michal Marko, PhD.;
 • Prorektorka Akadémie umení v Banskej Bystrici doc. Mgr. art. Eva Varhaníková, ArtD.;
 • Prorektor Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. PhDr. Róbert Babeľa, PhD.;
 • Prorektorka Vysokej školy Dubnický technologický inštitút PaedDr. Alžbeta Lobotková, PhD.;
 • Prorektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. ThLic. Miloš Lichner, D.Th.;
 • Mgr. Jozef Viskupič, predseda Trnavského samosprávneho kraja a podpredseda Správnej rady našej univerzity;
 • Mgr. Katarína Mekýšová, poverená riadením Divadla Jána Palárika v Trnave;
 • Ing. Eva Tománková, riaditeľka Trnavskej regionálnej komory Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.

Otvorenie akademického roka je už tradične spojené aj odovzdávaním cien. Rektorka univerzity sa rozhodla udeliť najvýznamnejšie ocenenie udeľované rektorkou univerzity „Plaketa - Cena Jána Sambucusa.“ Tú si tento rok prevzali:

 • PhDr. Edita Poórová, Ph.D. - za dlhoročný príkladný prístup vo vzťahu študent a pedagóg.

prof. MUDr. Ľudovít Gašpar, CSc., za garantovanie študijného programu Fyzioterapia a za prínos k rozvoju Fakulty zdravotníckych vied UCM.

Rektorka UCM taktiež udelila vynikajúcim vedecko-pedagogickým zamestnancom a zamestnankyniam univerzity ocenenie „Cena rektorky“ za výnimočné výsledky vo vedecko-výskumnej činnosti a študentom a študentkám za výborné výsledky prípadne reprezentáciu univerzity.

Vedecko-výskumní pracovníci a pracovníčky: 

 • prof. Mgr. Norbert Vrabec, PhD. – za významný prínos vo vedecko-výskumnej činnosti a vedenie vedeckého časopisu Media Literacy Academic Research. 
 • doc. RNDr. Iveta Dirgová Luptáková, PhD. - za významný prínos vo vedecko-výskumnej činnosti a v medzinárodnej spolupráci. 
 • prof. PhDr. Josef Dohnal, CSc. – za významný prínos v oblasti vedecko-výskumnej a pedagogickej činnosti a za aktívnu reprezentáciu a propagáciu Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 
  doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. - za vynikajúce výsledky v oblasti vedy, výskumu a za pedagogickú prácu na UCM. 
 • PhDr. Eva Ďurinová - za dlhoročnú pedagogickú prácu a mimoriadnu angažovanosť pri organizácii mimoškolských aktivít. 
 • PhDr. Martina Bleščáková, PhD. – za pedagogickú činnosť a rozvoj Fakulty zdravotníckych vied. 
  doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD. - za aktívnu publikačnú činnosť a za aktívne riešenie grantových projektov.

Študenti a študentky 

 • Zuzana Výborná - za výborné študijné výsledky, za výraznú aktivitu počas výučbového procesu a taktiež za pozitívnu propagáciu Inštitútu manažmentu.
 • Mgr. Tamara Mujkošová - za výborné výsledky v rámci vedecko-výskumnej činnosti a za reprezentáciu a propagáciou Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.
 • Tím študentov digitálnych hier – RedSpark - Leonard Gomboš, Andrej Jardek, Dominika Kimličková, Michal Mališ, Matěj Beránek, Veronika Preitschaftová, Timotej Kadlec – za výhru v celosvetovej medzinárodnej súťaži herných vývojárov v Brazílii Game Jam Plus v dvoch kategóriách: Najlepší naratív a Najlepšia prístupnosť hry.

 V menej celej UCM želáme všetkým zamestnancom, zamestnankyniam, študenom a študentkám, aby bol pre nich Akademický rok 2023/2024 bezproblémový, plný nových poznatkov a skúseností. 

Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: Mgr. Andrej Brník, PhD.
Zdroj: PR UCM
Dátum vloženia: 19.9.2023
Dátum aktualizácie: 28.9.2023