Aktuality

Prečo veda potrebuje ženy?

Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede si pripomíname každý rok 11. februára na podporu účasti žien a dievčat vo vede a technike. Snažíme sa zvýšiť viditeľnosť ich úspechov pre inšpiráciu ďalších, zdôrazňujeme naše hodnoty vyjadrujúce právo každého na rovnaké príležitosti aj rovnaké ocenenie kvalitných výkonov. Zdolanie stereotypov a predsudkov nie je ľahké ani rýchle. Vyžaduje otvorenú myseľ, mnoho odvahy, trpezlivosti a argumentov. Preto sme sa opýtali žien z UCM, prečo, podľa nich, veda potrebuje ženy?

Fakulta prírodných vied – Ildikó Matušíková, molekulárna biologička

Veda potrebuje každého, kto je zvedavý, pracovitý a vytrvalý. Každá rozmanitosť v schopnostiach a zručnostiach, myslení a spôsoboch žien aj mužov ju navyše obohacujú a posúvajú za hranice toho zabehnutého. Tak prečo o to prichádzať?

Fakulta masmediálnej komunikácie – Ľudmila Čábyová, odborníčka v oblasti marketingu

Prítomnosť žien vo vede prináša veľké množstvo výhod. Na začiatku je však potrebné dodať, že tieto výhody sú založené na rozšírení rozmanitosti a inkluzivity v akademickej sfére a nie na predpokladoch, že ženy sú prirodzene lepšie alebo horšie v niektorých aspektoch vedeckého výskumu. Aj výsledky mnohých štúdií preukázali, že rôznorodosť tímov môže zlepšiť kvalitu výskumu a inovácií. Prítomnosť žien vo vedeckých tímoch môže podporiť kreatívne riešenie problémov a komplexné uvažovanie. V oblasti humanitných a spoločenských vied ženy dokonca často rozširujú výskumné témy, často sa venujú otázkam, ktoré boli tradične prehliadané, ako sú napr. rodová rovnosť, rodinný život či sociálna spravodlivosť, v odbore mediálne a komunikačné štúdiá zasa napr. stereotypy v mediálnej a marketingovej komunikácii. Ich práca môže pomôcť odhaľovať skryté predsudky a podporovať vytváranie mediálnych a marketingových stratégií, ktoré sú spravodlivejšie a rešpektujú diverzitu. Prítomnosť úspešných žien vo vede, ktoré sú zároveň matkami a manželkami,  často prináša dôležité pozitívne príklady pre mladé dievčatá a ženy, ktoré zvažujú kariéru vo vede.

Fakulta sociálnych vied – Andrea Čajková, odborníčka v oblasti verejnej správy

Ženy vo vede prinášajú podľa môjho názoru určite iný pohľad či perspektívu do oblasti, ktorá je nevyhnutná pre inovácie a pokrok. Naše rôznorodé skúsenosti a zázemie nám umožňujú pristupovať k vedeckým problémom jedinečným spôsobom, čo vedie k špecifickým prístupom a umožňuje diskusiu, a tak vytvára priestor pre ďalšie objavy a inovácie. Dokážeme pôsobiť ako mentorky, inšpirovať a posilňovať ostatné ženy a dievčatá pri kariére v oblasti vedy. Odstránením rodových rozdielov vo vede tak vieme podporovať dievčatá i chlapcov, aby naplno rozvíjali svoj talent, a to bez obmedzení, ktoré často vyvolávajú rodové stereotypy. A v konečnom dôsledku si tak dokážeme plniť svoje sny.

Filozofická fakulta – Martina Bocánová, etnologička

Žena mala vo svete vždy dôležité miesto a plnila často nezastupiteľné úlohy. Bolo tak tomu v minulosti, ako aj dnes. Aj v histórii sa stretávame so ženami zvučných mien ako boli panovníčky, spisovateľky, umelkyne, liečiteľky... Častokrát však pracovali v úzadí, v pomáhajúcich profesiách, pretože to malo vyhovovať ich naturelu, ako sa predpokladalo. Oblasť vedy je toho taktiež príkladom. Ženy sa do týchto sfér dostávali len pomaly a ojedinele. Od ženských spolkov a vzdelávacích seminárov, cez školy vzdelávania mladých žien  sa pomalými krokmi prepracovali až do špičkových vedeckých ústavov a na univerzity. V súčasnosti je už počet žien vo vede nezanedbateľný a sú vnímané ako rovnocenné mužom. Ženy 21. storočia už nemusia bojovať za práva presadiť sa aj v tejto sfére. Nie sú neviditeľné, posúvajú poznanie ľudstva vpred rovnako ako aj muži. Prestali byť prehliadané, chcú sa pod svoju prácu podpísať. Každá monokultúra v prírode je náchylná na problémy, spolupráca mužov a žien aj v tejto oblasti je úplne prirodzená. Myslím, že je to práve oblasť vedy, kde takéto členenie a vnímanie ani nie je potrebné. Nechcem hovoriť o ženskom pohľade, intuícii, mužskej precíznosti a logike. Práve ženy na začiatku svojej cesty vedou bojovali proti stereotypom. Buďme verné ich odkazu.

Fakulta zdravotníckych vied – Jana Koišová, prodekanka pre vonkajšie vzťahy 

Veda jednoznačne potrebuje ženy, ich jedinečné vnímanie, uhol pohľadu, cit pre detail, ale aj starostlivý a zodpovedný prístup. Mali by sme pracovať na tom, aby sa nestupňovali rozdiely medzi mužmi a ženami, pretože rozdielne pohľady majú potenciál prinášať viac inovácií. Ženy navyše zjemňujú napätie vo vzťahoch, pôsobia v nich ako katalyzátor. Úspešné vedkyne sú tiež nepochybne vzorom pre ďalšie generácie mladých žien.

Inštitút manažmentu – Katarína Stachová, garantka ŠP manažment v turizme a hotelierstve

 Na otázku som sa pozrela z troch uhlov, lebo jeden je vo vede vždy málo :)

  • Pretože čo by v nej muži robili bez nás žien? :)
  • Myslím si, že ženy majú akosi od prírody väčšiu trpezlivosť opakovane odpovedať na otázku „prečo?“, a teda hľadať viac ako jednu správnu odpoveď.
  • Nakoniec, vede je jedno, či sa ňou zaoberá žena alebo muž, na objektivitu výsledkov to vplyv nemá. Hlavne, že sa jej niekto venuje trpezlivo a s vášňou.
Vložil: Andrej Brník
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 9.2.2024