Aktuality

Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality
Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda (FMK UCM) od januára realizuje nový projekt Implementácia inovatívnych modelov hodnotenia, monitoringu a zabezpečovania kvality v podmienkach FMK UCM Trnava.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Mária Moravčíková, PhD.
Zdroj: dekanát FMK UCM
Dátum vloženia: 25.1.2013