Aktuality

Medaila predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku
Predseda Trnavského samosprávneho kraja Dr. h. c. Ing. Tibor Mikuš, PhD. udelil dňa 22.4.2013 vedúcemu Katedry ekochémie a rádioekológie FPV UCM doc. Dr. habil RNDr. Jurajovi Lesnému, PhD. Tit. univ. prof.  pamätnú medailu predsedu TTSK za ochranu a zveľaďovanie životného prostredia na Slovensku. Viac informácií nájdete tu: http://ker9.webnode.sk/

Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 23.5.2013