Aktuality

Návšteva delegácie zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu na UCM
Dňa 10. 7. 2013 zavítala na oficiálnu návštevu UCM delegácia zástupcov Soochow univerzity z Tajwanu. Účastníkov delegácie slávnostne privítali rektor univerzity Dr.h.c. doc. Ing. Jozef Matúš, CSc., mim. prof. a prorektor pre zahraničné styky, vzťahy s verejnosťou a edičnú činnosť doc. PhDr. Martin Klus, PhD., MBA. 

Rektor UCM odovzdal pamätnú medailu zástupcom Soochow univerzity z Tajwanu a vyjadril nádej možnostiam ďalšej spolupráce. K tomu smerovali aj ďalšie rozhovory zástupcov oboch univerzít, pričom sa najmä precizovalo znenie memoranda o vzájomnej spolupráci a výmeny skúseností v odbornej ale aj pedagogickej oblasti. Delegáciu Soochow univerzity z Tajwanu viedol jej prezident p. Pan, Wei-Ta a jej členmi boli aj zástupcovia jej fakúlt Chang Chia-Ming, Huang Shin-Yi, Yuan Kuo-Chih a Shih Fu-Sheng. 

Fotogaléria.
Vložil: Kamil Adamec
Dátum vloženia: 14.7.2013