Aktuality

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave privítala dekana Andrássy Universität Budapest
Vo štvrtok 13.3. 2014 Fakultu sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave (FSV UCM) navštívil a študentom poskytol prednášku dekan z Andrássy Universität Budapest prof. Dr. Michael Anderheiden. Andrássy Universität je výnimočná tým, že ide o inštitúciu, ktorá má od roku 2013 udelené ocenenie University of National Excellence.

Prof. Anderheiden na úvod poskytol študentom FSV UCM prednášku v nemeckom jazyku, v ktorej predstavil svoju domovskú univerzitu, možnosti štúdia a príbuzné témy. Na prednášku voľne nadviazala diskusia so študentmi.

Po prednáške sa stretol so zástupcami FSV UCM - dekanom fakulty PhDr. Petrom Horváthom, PhD. a riaditeľom Centra európskych štúdií FSV UCM JUDr. Marcelom Vysockým, PhD. 

Zástupcovia fakulty prerokovali s prof. Anderheidenom možnosti ďalšej spolupráce v rámci univerzít a taktiež možnosti štúdia na univerzitách pre študentov. Už počas januára 2014 podpísali obe univerzity Erasmus+ dohodu.

Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Mgr. Katarína Žažová, PhD.
Dátum vloženia: 17.3.2014