Aktuality

Konferencia FILOZOFIA - ČLOVEK - SPOLOČNOSŤ
Dňa 11. septembra 2014 sa na pôde Filozofickej fakulty UCM v Trnave uskutočnila medzinárodná vedecká konferencia pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov FILOZOFIA – ČLOVEK – SPOLOČNOSŤ, ktorú zorganizovali doktorandi z katedry filozofie.Viac informácií a fotogalériu nájdete tu.

Vložil: Kamil Adamec
Zdroj: FF UCM
Dátum vloženia: 15.9.2014