Aktuálne informácie pre študentov

MŠVVaŠ SR hľadá mládežníckych delegátov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu dáva možnosť mladým ľuďom prihlásiť sa za člena Národnej pracovnej skupiny pozostávajúcej z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, Asociácie krajských rád mládeže, Združenia in...
čítať viac
Začala sa 2. etapa rekonštrukcie internátu na J. Herdu 2
V aktuálne realizovanej adaptácii piateho poschodia študentského domova budú prebiehať tieto práce a činnosti:
čítať viac
Sociálne siete hlavou témou Rannej šou Trnavského rádia
Dnes 6.8.2020 bol v Trnavskom rádiu doktorand z FMK UCM v Trnave Mgr. Martin Vanko, ktorý sa venuje tematike sociálnych sietí.
čítať viac
UCM na vzdelávacom veľtrhu na Ukrajine
V dňoch 28. - 29. júla 2020 (utorok - streda) sa UCM zúčastnila vzdelávacieho veľtrhu na Ukrajine - Ukrainian Educational Fair - Study in Slovakia - ktorá sa prioritne venovala prezentácii prihlásených slovenských univerzít záujemcom o štúdium z Ukrajiny, Bieloruska a Gruzínska. Te...
čítať viac
Informácia pre študentov FMK - slávnostné odovzdanie diplomov (promócie)
Vážený absolvent, vážená absolventka Fakulty masmediálnej komunikácie UCM,
čítať viac
O absolventov UCM je záujem
Portál profesia.sk pravidelne pripravuje rebríček slovenských univerzít a fakúlt podľa záujmu zamestnávateľov o ich absolventov.
čítať viac
Slávnostné promócie absolventov IFBLR a FMK UCM v Trnave
V dňoch 30.6.2020 a 10.7. 2020 sa uskutočnili slávnostné promócie absolventov bakalárskeho a magisterského štúdia na Fakulte masmediálnej komunikácie UCM a Inštitúte fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie UCM v Trnave v akademickom roku 2019/2020.
čítať viac
Opatrenie rektora č. 15/2020 na zamedzenie plagiátorstva na UCM
Dňa 30. júna 2020 rektor UCM prof. Ing. Roman Boča, DrSc. vydal Opatrenie na zamedzenie plagiátorstva na UCM.
čítať viac
Zapisy do ďalšieho roku štúdia
Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia aj prostredníctvom akademického informačného systému ( „AIS“). Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa § 11 Študijného pori...
čítať viac
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Harmonogram promócií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, absolventov bakalárskeho a magisterského štúdiav akademickom roku 2019/2020 nájdete TU.
čítať viac
FSV v Rannej šou Trnavského rádia
Vo štvrtok 2. júla 2020 boli v Rannej šou Trnavského rádia spolu s Viky a Peťom naši kolegovia z Fakulty sociálnych vied UCM PhDr. Richard Brix, PhD. a PhDr. Dalibor Mikuš, PhD.
čítať viac