Aktuálne informácie pre študentov

Aj tento rok sa UCM zapojí do Týždňa vedy a techniky

TVT 2022  7. - 13. NOVEMBER

Týždeň vedy a techniky na Slovensku každoročne organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti.

Už devätnásty ročník podujatia sa uskutoční v dňoch 7. – 13. novembra 2022. Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa každoročne zapája a organizuje na všetkých svojich fakultách a inštitúte mnoho odborných i populárno vedeckých podujatí s cieľom osloviť mladých ľudí.

Podujatia jednotlivých fakúlt a inštitútu

Prečítajte si viac informácii o Týždni vedy a techniky na oficiálnej stránke podujatia.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková - referentka pre vedu a výskum
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu UCM
Dátum vloženia: 2.11.2022
Dátum aktualizácie: 10.11.2022