Aktuálne informácie pre študentov

Imatrikulácie prvákov budú 23. a 25 novembra

Tohtoročné imatrikulácie študentov prvých ročníkov bakalárskeho denného štúdia v akademickom roku 2022/2023 na UCM sa uskutočnia v aule Jozefa Matúša na Bučianskej ulici v Trnave.

Slávnosť bude prebiehať v dvoch termínoch, a to v stredu 23. novembra a v piatok 25. novembra 2022. Pozrite si kompletný harmonogram imatrikulácií.

Termín 23. novembra 2022

FMK UCM 3 skupiny od 07:30 hod. do 13:30 hod.
FF UCM 2 skupiny od 13:30 hod. do 16:30 hod.
 
1. skupina od 7:30 hod do 9:30 hod. – FMK cca 129 študentov
študijné programy: MARK
nácvik od 7:30 hod. do 8:30 hod. – akademickí funkcionári o 8:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 8:30 hod.
 
2. skupina od 9:30 hod do 11:30 hod. – FMK cca 137 študentov
študijné programy: KOMU
nácvik od 9:30 hod. do 10:30 hod. – akademickí funkcionári o 10:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu: 10:30 hod.
 
3. skupina od 11:30 hod do 13:30 hod. – FMK cca 108 študentov
študijné programy: TEDI, VZME, AMES
nácvik od 11:30 hod. do 12:30 hod. – akademickí funkcionári o 12:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 12:30 hod.
 
4. skupina od 13:30 hod do 15:30 hod. – FF cca 102 študentov
študijné programy: AJKK, ANFR, ANNE, ANVO, ETNO, HIAN, HIKY, HISL, HIVO, NJKK, RJKK, SLAN
nácvik od 13:30 hod. do 14:30 hod. – akademickí funkcionári o 14:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 14:30 hod.
 
5. skupina od 15:30 hod do 17:30 hod. – FF cca 102 študentov
študijné programy: PSYC, FILO
nácvik od 15:30 hod. do 16:30 hod. – akademickí funkcionári o 16:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 16:30 hod.
 

Termín 25. novembra 2022

FPV UCM 1 skupina od 07:30 hod. do 09:30 hod.
FSV UCM 1 skupina od 09:30 hod. do 11:30 hod.
FZV UCM 1 skupina od 11:30 hod. do 13:30 hod.
IM UCM 1 skupina od 13:30 hod. do 15:30 hod.
 
1. skupina od 7:30 hod do 9:30 hod. - FPV cca 118 študentov
študijné programy: AB, APIN, BT, Ch, OOZP
nácvik od 7:30 hod. do 8:30 hod. – akademickí funkcionári o 8:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 8:30 hod.
 
2. skupina od 9:30 hod do 11:30 hod. – FSV cca 124 študentov
študijné programy: ESPO, VES, SOSL
nácvik od 9:30 hod. do 10:30 hod. – akademickí funkcionári o 10:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 10:30 hod.
 
3. skupina od 11:30 hod do 13:30 hod. – FZV cca 125 študentov
študijné programy: RATE, FYTE
nácvik od 11:30 hod. do 12:30 hod. – akademickí funkcionári o 12:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 12:30 hod.
 
4. skupina od 13:30 hod do 15:30 hod. – IM cca 136 študentov
študijné programy: MATU
nácvik od 13:30 hod. do 14:30 hod. – akademickí funkcionári o 14:15 hod.
začiatok imatrikulačného aktu 14:30 hod.

Účasť študentov na imatrikuláciách je povinná. Zúčastnených prosíme, aby dodržali dress code – formálne spoločenské oblečenie. V rámci hygienických opatrení vás zároveň žiadame priniesť si vlastné písacie potreby.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: Mgr. Anna Mackovčínová, MBA
Zdroj: Oddelenie akademických činností
Dátum vloženia: 10.11.2022