Aktuálne informácie pre študentov

Hľadá sa študentská osobnosť roka, ktorá dostane cenu Gaudeamus

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave nemá núdzu o šikovných študentov. Práve naopak, a preto sa Študentská rada Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave rozhodla takýchto študentov oceňovať aj tento rok.

Máte spolužiaka alebo spolužiačku, o ktorej viete, že si zaslúži ocenenie za jeho alebo  jej prácu a aktivity? Teraz máte jedinečnú príležitosť prihlásiť ho/ju na Gaudeamus - cenu študentských osobností uplynulého roka. 

Študentská rada UCM bude oceňovať šikovných a aktívnych študentov cenou Gaudeamus – študentská osobnosť roka UCM. „Prostredníctvom tejto ceny chceme nájsť a poukázať na aktívnych študentov, ktorí svojou činnosťou prispeli k rozvoju študentského, vedeckého či kultúrneho života na našej univerzite“, uvádza Študentská rada UCM.

Nominovať môžete v šiestich kategóriách za reprezentovanie univerzity v:

  • Športe - za reprezentáciu univerzity v rôznych športových disciplínach, za športové výsledky na rôznych univerzitných športových podujatiach, za športové výsledky na rôznych medzi-univerzitných športových podujatiach.
  • Umení - za aktívne pôsobenie v kultúrnych organizáciách univerzity, za reprezentáciu školy v oblasti kultúry, za kultúrny prínos pre univerzitu, za vytvorenie významného umeleckého diela. 
  • Vede - za uplatnenie v rámci ŠVOK a ŠVOUK, za zaujímavý príspevok na ŠVOK a ŠVOUK, za zaujímavú publikáciu alebo príspevok na konferencii. Za nadštandardné množstvo publikácií.
  • Najlepšia študentská organizácia - za aktívne pôsobenie organizácie na pôde UCM, za pomoc študentom univerzity, za prípravu študentov do praxe, za zlepšovanie študentského života.
  • Za prínos študenta/študentky pre univerzitu - za aktívne pôsobenie na univerzite, za činnosť, ktorá zlepšila podmienky na univerzite, za činnosť v neziskovom sektore v spojení s univerzitou, za dobrovoľnícky alebo charitatívny čin spojený s univerzitou.
  • Študentský líder/ka - za vytváranie lepších podmienok pre študentov, za činnosť, ktorá inšpirovala aj iných študentov, za vedenie spolkov a organizácií na univerzite alebo spolkov spolupracujúcich s univerzitou a zastupovanie študentov na rôznych fórach a v rôznych organizáciách.

Viac o podmienkach súťaže a jednotlivých kategóriách, nájdete tu. 

Tak neváhajte a vyplňte formulár: https://forms.gle/sYQSffzzUdA47zTS8

Tešíme sa na šikovných študentov našej univerzity.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Bc. Kristína Kameníková
Zdroj: UCM v Trnave
Dátum vloženia: 4.4.2023
Dátum aktualizácie: 12.4.2023