Aktuálne informácie pre študentov

Zápis študentov do vyšších ročníkov štúdia

Z dôvodu efektívnejšieho priebehu zápisu bude univerzita realizovať zápis do ďalšej časti štúdia prostredníctvom akademického informačného systému AIS.

Tento zápis sa týka študentov denného aj externého štúdia, okrem študentov zapísaných do 1. ročníka štúdia. Zápis do ďalšej časti štúdia môže vykonať iba študent, ktorý splnil všetky podmienky štúdia podľa Študijného poriadku UCM v Trnave.

Ďalšie potrebné informácie a podrobný postup nájdete tu.

Vložil: Kristína Kameníková
Zodpovedná osoba: Mgr. Jana Polášová
Zdroj: Oddelenia akademických činností
Dátum vloženia: 8.6.2023
Dátum aktualizácie: 27.7.2023