Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Verejná výzva – projekty výskumu a vývoja v odboroch vedy a techniky
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov s označením VV 2022.
čítať viac
Verejná výzva – projekty na podporu spolupráce organizácií na Slovensku a vo Francúzsku
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a vo Francúzskej republike. 
čítať viac
Panelová výstava - Slovenskí vedci: prístup povolený
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI) pripravilo výstavu o slovenských vedcoch, ktorú sme na Univerzitu sv. Cyrila a Metoda v Trnave zapožičali a je  dostupná v priestoroch foyer budovy na Bučianskej ulici.
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent
Dňa 5. apríla 2022, po úspešnom habilitačnom konaní vo Vedeckej rade Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odovzdal rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dekrét o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného k...
čítať viac
Slovenskí vedci s najvyšším Hirschovým indexom
Hirschov index (iné názvy: H-index, h-index) je jedným z medzinárodných ukazovateľov výkonu vedca.
H-index udáva, koľko najcitovanejších článkov autora má rovnaký alebo väčší počet citácií, ako je poradie článku vytvorené na základe počtu citácií. Oproti obyčajnému citačné...
čítať viac
Schválenie nových študijných programov
UCM v Trnave využila v marci 2021 možnosť  podať na schválenie 5 nových študijných programov na Slovenskú akreditačnú agentúru pre vysoké školstvo.
čítať viac
Seniori sa budú učiť rozoznávať hoaxy
FMK UCM v Trnave sa rozhodla prispieť k rozvoju kritického myslenia. Spoločne s kolegami z Česka, Poľska, Talianska a Turecka vytvárajú v rámci projektu Need of Critical Thinking kurzy určené pre seniorov, ktoré im majú pomôcť lepšie rozpoznávať fake news, overovať si informácie a kr...
čítať viac
Pozvánka na online konferenciu
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity si Vás dovoľuje pozvať na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 
čítať viac
Schválený projekt s tematikou kvality VŠ vzdelávania
Pod názvom Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM bol schválený projekt v rámci OP Ľudské zdroje s alokáciou viac ako 200 000 eur (tzv. nenávratný finančný príspevok).
čítať viac
Výzva na predkladanie projektov- Horizont
Program Horizont
V klastri Zdravie je aktuálna výzva na predkladanie projektov v oblastiach:
čítať viac
Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov UCM pre rok 2022
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Dňa 22. júna 2021 odovzdal rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc., po úspešnom habilitačnom konaní, menovací dekrét na docenta pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa doc. PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. z Fakulty sociálnych vied...
čítať viac