Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Ocenenie prof. Mgr. A. Marček Chorvátovej, DrSc.
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenila odbornú reputáciu a profesné pôsobenie prof. Mgr. Alžbety Marček Chorvátovej, DrSc. vymenovaním za predsedníčku „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác na 5-r...
čítať viac
Ponuka - letná škola štatistických metód
Ponuka pre doktorandov a vedeckých pracovníkov na jubilejnom 15. ročníku "Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku", ktorá sa uskutoční na konci augusta. Organizácia a priebeh akcie budú rešpektovať aktuálnu epidemickú situáciu.
čítať viac
Pozvánka FF UCM - on line workshop internacionalizácia a rozvoj PhD štúdia
Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+.
čítať viac
Výzva MŠVVaŠ SR – projekt OP Ľudské zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje) vyhlásilo dňa 31.5.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnúto...
čítať viac
Prezidentka SR vymenovala nové profesorky UCM
Dňa 29. apríla 2021 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová prof. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia a prof. Ing. Ivanu Butoracovú Šindleryovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku...
čítať viac
FMK UCM rieši projekt v rámci H2020
Vedeckí pracovníci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., doc. PhDr. Ján...
čítať viac
Súťaž pre vedkyne L´Oreál - UNESCO
Milí priatelia vedy,
poznáte vedkyňu do 45 rokov, ktorá sa venuje vlastnému výskumnému projektu na Slovensku? Neváhajte a dajte jej vedieť, že PRIHLASOVANIE DO PIATEHO ROČNÍKA SÚŤAŽE L’OREAL-UNESCO PRE ŽENY VO VEDE, SLOVENSKO - TALENTOVÝ PROGRAM je otvorené!
čítať viac
Univerzita získala projekt COVID-19
V rámci Operačného programu 311000 - Integrovaná infraštruktúra získala UCM v Trnave finančnú podporu na projekt s názvom Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19
čítať viac
Ako sa nestratiť v džungli publikovania
informačný ekosystém a nástroje na podporu vedecko-výskumnej práce a publikovania
V piatok 12. 3. 2021 o 10:00 sa prostredníctvom MS Teams uskutoční odborný seminár pre vybraných zamestnancov a doktorandov UCM (o konaní budú informovaní mailom).
čítať viac
Zasadnutie vedeckej rady UCM - inauguračné prednášky na UCM
Dňa 24. novembra 2020 o 9:00 hod. sa na on-line rokovaní Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, uskutočnia inauguračné prednášky:
čítať viac
Prvý univerzitný profesor z radov absolventov UCM
Dňa 18. novembra 2020 vymenovala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová prof. RNDr. Jána Titiša, PhD. za univerzitného profesora v odbore Anorganická chémia. Prof. Titiš je prvým absolventom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý sa stal univerzitným p...
čítať viac
Gratulujeme novým docentkám a docentom UCM
Dňa 13. novembra 2020  odovzdal  rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekréty o udelení titulu docentka/docent pre odbory habilitačného konania našim štyrom kolegom - z Fakulty prírodných vied UCM a Filozofickej fakulty UCM.
čítať viac