Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Seniori sa budú učiť rozoznávať hoaxy
FMK UCM v Trnave sa rozhodla prispieť k rozvoju kritického myslenia. Spoločne s kolegami z Česka, Poľska, Talianska a Turecka vytvárajú v rámci projektu Need of Critical Thinking kurzy určené pre seniorov, ktoré im majú pomôcť lepšie rozpoznávať fake news, overovať si informácie a kr...
čítať viac
Pozvánka na online konferenciu
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity si Vás dovoľuje pozvať na online konferenciu SciPol:SK 2021: AKO NAMIEŠAŤ VÝSKUMNÉ A INOVAČNÉ POLITIKY? 
čítať viac
Schválený projekt s tematikou kvality VŠ vzdelávania
Pod názvom Podpora vnútorného systému zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania na UCM bol schválený projekt v rámci OP Ľudské zdroje s alokáciou viac ako 200 000 eur (tzv. nenávratný finančný príspevok).
čítať viac
Výzva na predkladanie projektov- Horizont
Program Horizont
V klastri Zdravie je aktuálna výzva na predkladanie projektov v oblastiach:
čítať viac
Výzva na predkladanie inštitucionálnych projektov UCM pre rok 2022
Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).
čítať viac
Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent – doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Dňa 22. júna 2021 odovzdal rektor prof. Ing. Roman Boča, DrSc., po úspešnom habilitačnom konaní, menovací dekrét na docenta pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa doc. PhDr. Jánovi Machyniakovi, PhD. z Fakulty sociálnych vied...
čítať viac
Ocenenie prof. Mgr. A. Marček Chorvátovej, DrSc.
Slovenská komisia pre vedecké hodnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ocenila odbornú reputáciu a profesné pôsobenie prof. Mgr. Alžbety Marček Chorvátovej, DrSc. vymenovaním za predsedníčku „ad hoc“ komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác na 5-r...
čítať viac
Ponuka - letná škola štatistických metód
Ponuka pre doktorandov a vedeckých pracovníkov na jubilejnom 15. ročníku "Letní školy statistických metod pro výzkum a výuku", ktorá sa uskutoční na konci augusta. Organizácia a priebeh akcie budú rešpektovať aktuálnu epidemickú situáciu.
čítať viac
Pozvánka FF UCM - on line workshop internacionalizácia a rozvoj PhD štúdia
Pozývame Vás na online workshop venovaný internacionalizácii a rozvoju doktorandského štúdia, organizovaný Katedrou germanistiky Filozofickej fakulty UCM v Trnave v rámci projektu Erasmus+.
čítať viac
Výzva MŠVVaŠ SR – projekt OP Ľudské zdroje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje) vyhlásilo dňa 31.5.2021 výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom „Podpora vnúto...
čítať viac
Prezidentka SR vymenovala nové profesorky UCM
Dňa 29. apríla 2021 vymenovala prezidentka SR Zuzana Čaputová prof. Mgr. Katarínu Slobodovú Novákovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia a prof. Ing. Ivanu Butoracovú Šindleryovú, PhD. za vysokoškolskú profesorku...
čítať viac
FMK UCM rieši projekt v rámci H2020
Vedeckí pracovníci z Fakulty masmediálnej komunikácie UCM v Trnave (prof. PhDr. Slavomír Gálik, PhD., doc. Mgr. Norbert Vrabec, PhD., doc. PhDr. Zora Hudíková, PhD., doc. PhDr. Ľudmila Čábyová, PhD., prof. PhDr. Hana Pravdová, PhD., doc. PhDr. Jana Radošinská, PhD., doc. PhDr. Ján...
čítať viac