Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Seminár PhDr. Lucie Molnár Satinskej, PhD.: Používanie rodovo citlivého jazyka
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave v spolupráci s Jazykovedným ústavom Ľudovíta Štúra SAV pozýva na seminár PhDr. Lucie Molnár Satinskej, PhD. s názvom „Používanie rodovo citlivého jazyka“, ktorý sa bude konať dňa 18. októbra 2023 o 10.00 hod. v priestoroch knižnice UCM....
čítať viac
Zapojte sa do hodnotenia
Výskumná a inovačná autorita – VAIA hľadá hodnotiteľov projektov v rámci výzvy z plánu obnovy na podporu posilnenia vzťahov so slovenskou diaspórou.
čítať viac
Prednáška prof. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. s názvom „Úvod do seminárov pre doktorandov – novinky a stále...
Pozývame Vás na prednášku prorektorky pre vedu a výskum UCM prof. Mgr. Ildikó Matušíkovej, PhD. s názvom "Úvod do seminárov pre doktorandov – novinky a stále platné princípy na UCM", ktorá sa uskutoční 29. septembra 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Semináre pre doktorandov v uplynulom akademickom roku 2022/2023
V letnom semestri akademického roku 2022/2023 zorganizovalo Centrum služieb pre podporu vedy, výskumu a umeleckej činnosti Oddelenia vedy a výskumu UCM pilotnú sériu prednášok pre doktorandov, ale aj pre iných záujemcov na UCM.
čítať viac
Tretí ročník vzdelávacieho programu Be TheChange
Organizácia Kolabo si Vám dovoľuje oznámiť, že otvorila prihlasovanie do tretieho ročníka vzdelávacieho programu BeTheChange
čítať viac
Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2023
Kongres studio s.r.o. a spolupracujúce inštitúcie, vrátane UCM, Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2023, kde si budete môcť vypočuť zaujímavé prezentácie na aktuálne témy v oblasti ochrany ovzdušia a tiež sa budete môcť podeliť o Vaše nové poznatky a sk...
čítať viac
Plán obnovy a odolnosti WEBINÁR pre žiadateľov k výzvam „Štipendiá pre excelentných výskumníkov...
Výskumná a inovačná autorita (VAIA) a Výskumná agentúra organizujú dňa 23.8.2023 WEBINÁR k výzvam „Štipendiá pre excelentných výskumníkov a výskumníčky R2-R4“ a „Veľké projekty pre excelentných výskumníkov“ v rámci Komponentu 9 - Plánu obnovy a odolnosti.
čítať viac
Pozvánka na 4. ročník MULTIDISCIPLINÁRNEJ KONFERENCIE PRE MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV (MCYR)
"Energia, udržateľnosť & spoločnosť" v dňoch 5.-6. októbra 2023 v Prahe

Konferencia je tento rok bezplatná!
čítať viac
Pozvánka na 17. medzinárodnú vedeckú konferenciu INPROFORUM 2023 "VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI V DIGITÁLNOM SVETE"
Medzinárodná vedecká konferencia INPROFORUM sa  uskutoční v dňoch 02. - 03. novembra 2023 v Českých Budějoviciach v Českej republike.
Ide o tradičné podujatie Ekonomickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.      
čítať viac
Matching granty ku zdrojom získaným v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa
Úrad vlády Slovenskej republiky ako Vykonávateľ komponentu 9 časti Plánu obnovy a odolnosti oznamuje, že v rámci investície 1: Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút vyhlas...
čítať viac
Neobmedzený a bezplatný prístup k odbornej literatúre
Služba elektronických výpožičiek e-kníh vydavateľstva Grada Publishing a iných, v českom jazyku. Ponúka viac ako 9 000 e-kníh z oblasti medicíny, techniky, stavebníctva, architektúry, IT, spoločenských vied a ekonomiky. Ponuka je tiež spestrená literatúrou zameranou na rozvoj...
čítať viac
O absolventov UCM je čoraz väčší záujem na trhu práce
Pracovný portál Profesia.sk vyhotovil rebríček verejných vysokých škôl, fakúlt a študijných odborov podľa záujmu zamestnávateľov o absolventov.
čítať viac