Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Prednáška PhDr. Michala Kubovicsa, PhD. s názvom „Ako vyťažiť z MS 365 maximum?“
Pozývame Vás na prednášku PhDr. Michala Kubovicsa, PhD. s názvom "Ako vyťažiť z MS 365 maximum?", ktorá sa uskutoční 26. apríla 2024 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Peter Hafner jeden z víťazov súťaže Apple Swift Student Challenge
Študent Aplikovanej informatiky bc. Peter Hafner so svojim projektom "Vision of inspiration" sa zaradil medzi elitu - top 50 ocenených z celkových 350 víťazov súťaže Apple Swift Student Challenge! Top ocenených Apple odmeňuje cestou do US na WWDC (Apple Worldwide Developer Confere...
čítať viac
Výzva VEGA a KEGA na podávanie nových žiadostí projektov
MŠVVaM SR dáva na vedomie zverejnenie výzvy na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2025, ako aj výzvu na podávanie žiadostí o dotácie na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2025 a aktuálne informácie o podávaní ročných správ pokrač...
čítať viac
Možnosti publikovania v odbornom časopise TRANSFER TECHNOLÓGIÍ bulletin (TTb)
TTb je interdisciplinárny recenzovaný odborný časopis zameraný na oblasť prenosu technológií a inovácií do praxe. Autormi odborných článkov sú skúsení experti v tejto oblasti prevažne z akademického a vedeckého prostredia
čítať viac
Prednáška doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD., s názvom „Tvorba a prezentácia vedeckého posteru“
Pozývame Vás na prednášku doc. PaedDr. Juraja Mištinu, PhD. (FF) s názvom "Tvorba a prezentácia vedeckého posteru", ktorá sa uskutoční 5. apríla 2024 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
Verejná výzva APVV na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách...
Agentúra na podporu výskumu a vývoja v súlade so zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov vyhlasuje verejnú výzvu...
čítať viac
Workshop o rodovej rovnosti vo vede/vedeckej komunikácii
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na workshop doc. PhDr. Marianny Szapuovej, PhD. s názvom „Rodová rovnosť vo vede/vedeckej komunikácii“, ktorý sa bude konať dňa 25. marca 2024 o 13.00 hod. v priestoroch knižnice UCM.
čítať viac
UCM je na 2. mieste v hodnotení Nature Index
UCM sa úspešne podieľa na svetovom vedeckom výskume. Umiestnila sa na 2. mieste z 10 hodnotených univerzít v SR a na 1 642. mieste z 4 893 akademických inštitúcií vo svete. V rámci celého Slovenska je to 3. umiestnenie zo všetkých inštitúcií, vrátane SAV.
čítať viac
Prednáška Ing. Rudolfa Husoviča, PhD. s názvom „Zjednodušte si život s Mendeley: Váš osobný asistent pre...
Pozývame Vás na prednášku Ing. Rudolfa Husoviča, PhD. (CIZ) s názvom „Zjednodušte si život s Mendeley: Váš osobný asistent pre manažment výskumnej literatúry", ktorá sa uskutoční 15. marca 2024 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.
čítať viac
L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede 2024 – registrácia predĺžená do 15.3.2024
Predĺžený termín na registráciu do 8. ročníka programu L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede. Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke http://www.prezenyvovede.sk do 15.03.2024
čítať viac
Plán obnovy - Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1)
Výzva je zameraná na podporu excelentných výskumných pracovísk na univerzitách, vysokých školách a výskumných inštitúciách, ktoré poskytujú denné doktorandské študijné programy. Cieľom výzvy je prilákať a podporiť excelentných PhD. študentov a študentky (R1), podporiť ich vý...
čítať viac
Prečo veda potrebuje ženy?
Medzinárodný deň žien a dievčat vo vede si pripomíname každý rok 11. februára na podporu účasti žien a dievčat vo vede a technike. Snažíme sa zvýšiť viditeľnosť ich úspechov pre inšpiráciu ďalších, zdôrazňujeme naše hodnoty vyjadrujúce právo každého na rovnaké príležitosti aj rovna...
čítať viac