Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Fond pre podporu výskumu (FPPV) - výzva na predkladanie žiadostí

Vedenie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí projektov podporených z univerzitného Fondu pre podporu výskumu (FPPV).

Vedúci projektu, ako aj členovia riešiteľského kolektívu nemôžu presiahnuť vekovú hranicu 35 rokov.

Finančná dotácia na jeden projekt je maximálne 1000 Eur.

Žiadosti sa podávajú na predpísanom tlačive elektronicky na miroslava.svitekovajohn(zav.)doeucm.sk a podpísané, v tlačenej podobe na Oddelenie kvality a vedy UCM (1. posch. č. d. 116)

Konečný termín na predkladanie žiadostí  projektov je 31. január 2020, 12,00 hodina.

Tlačivá: Žiadosť o dotáciu, pokyny k podávaniu žiadostí o dotáciu a Štatút fondu pre podporu výskumu nájdete TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie kvality a vedy
Dátum vloženia: 9.1.2020
Dátum aktualizácie: 15.1.2020