Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Výzva č. 5 Interreg

Dňa 08. 01. 2020 bola vyhlásená Výzva č. 5 Fondu malých projektov Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika na podávanie projektov slovensko – českej cezhraničnej spolupráce.

Text výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, ako i úplnú programovú dokumentáciu k výzve si môžete stiahnuť z webovej stránky: http://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vyzva-predkladanie-zonfp-12.html

Kód vyzvania: 5/FMP/11b
Typ vyzvania: uzavreté
Dátum uzavretia: 09. 03. 2020
Prioritná os: 3. Rozvoj miestnych iniciatív
Špecifický cieľ: 5. Podpora právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11b)

V prípade, že máte projektovú myšlienku, ale chýba Vám partner na českej strane, ako i v prípade akýchkoľvek ďalších otázok môžu záujemci kontaktovať:

Ing. Ida Antipovová
Odbor stratégií a projektov
Oddelenie stratégií a cezhraničnej spolupráce
Vedúca oddelenia
+421 33 555 9620 | +421 915 744 401
Ida.antipovovajohn(zav.)doetrnava-vuc.sk

TTSK
Starohájska 10, 917 01 Trnava
P.O.BOX 128, Slovenská republika

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.1.2020
Dátum aktualizácie: 13.1.2020