Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Medzinárodná CENA L'Oréal UNESCO PRE ŽENY VO VEDE 2021

L'Oréal UNESCO vyznamenáva každý rok 5 významných vedkýň z 5 regiónov sveta.

Títo výnimoční vedci sa striedajú každý druhý rok a sú odmenení za dôležité príspevky k pokroku vedy, a to buď v oblasti biologických vied, alebo v oblasti fyzikálnych vied, matematiky a informatiky.

Každému z piatich laureátov, ktorých vybrala porota medzinárodne uznávaných odborníkov, sa udeľuje cena 100 000 EUR.

Nádejné kandidátky môžu byť nominované vedeckými inštitúciami alebo individuálnymi vedcami, členmi akademických či vedeckých inštitúcií. V tomto období je možné nominovať kandidátky – nominácie sú otvorené v termíne do 31. mája 2020.

Viac TU.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 12.5.2020
Dátum aktualizácie: 14.5.2020