Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí

Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, ktoré budú zameraním určené na podporu výskumu a experimentálneho vývoja, ako aj testovanie a rozširovanie infraštruktúr súvisiacich s výrobou produktov relevantných pre boj proti koronavírusu.

Plánovaný objem finančných príspevkov určený pre tieto výzvy je 80 miliónov Eur.

Cieľom plánovaných výziev bude:

  • podpora pôsobenia odborníkov vo sfére výskumu a inovácií
  • urýchlenie vývoja a výroby produktov, ktoré môžu pomôcť v boji proti pandémii ochorenia COVID-19 (očkovacie látky, lekárske prístroje, lieky, ochranné prostriedky a iné)
  • podpora a stabilizácia pracovných miest a vysoko kvalifikovaných technických pracovníkov
  • zapojenia sa slovenských výskumných inštitúcií do medzinárodných výskumných projektov
  • a iné...


Bližšie informácie k plánovaným výzvam máte možnosť získať na:
https://www.edotacie.sk/vyzva/opvai-podpora-priemyselneho-vyskumu-a-experimentalneho-vyvoja-k-rieseniu-situacie-sposobenej-ochorenim-covid-19, emailom na obchodjohn(zav.)doeeurodotacie.sk, prípadne na osobnom stretnutí s naším regionálnym poradcom, ktoré je možné dohodnúť na tel. č. +421 918 320 827

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 28.7.2020