Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Bench-top EPR-5000 spektrometer súčasťou Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku

Čo v sebe skrýva nenápadná krabička vážiaca 40 kg? Je to moderný stolový spektrometer elektrónovej paramagnetickej rezonancie (EPR) naplnený modernými technológiami.

EPR (Electron Paramagnetic Resonance) je spektroskopická metóda a technika, ktorá deteguje voľné (nespárené) elektróny nachádzajúce sa v organických radikáloch a komplexoch prechodných kovov resp. lantanoidov. Deteguje tiež defekty v materiáloch. Veľké použitie má práve pri detekcii a analýze nebezpečných voľných radikálov.

Túto magnetickú rezonančnú techniku objavil a vybudoval v Kazani v r. 1944 Jevgenij Zavojski (22-krát bol nominovaný na Nobelovu cenu).

Bench-top EPR-5000 spektrometer (fy Bruker/Magnettech) je výkonný aparát s vysokou citlivosťou a vierohodnosťou. Využije sa na detekciu elektrónových hladín v paramagnetických komplexných zlúčeninách. Nahrádza staršie modely spektrometrov sálového typu s masívnym magnetom vinutým z medeného materiálu. Jeho obsluha je veľmi jednoduchá, pohodlná („user friedly“) a finančne nenáročná. Pripojený je na tradičnú elektrickú zásuvku.

EPR spektrometer prirodzene dopĺňa inú rezonančnú techniku – jadrovú magnetickú rezonanciu (NMR, Nuclear Magnetic Resonance). Obidva spektrometre sú inštalované v Analyticko-diagnostickom centre Fakulty prírodných vied v Špačinciach ako súčasti Univerzitného vedeckého a kreatívneho parku.

Spektrometer sa využije pri riešení vedeckých projektov a pri záverečných magisterských a doktorandských prácach. Využije ho hlavne špičkový vedecký tím, ktorý tvoria prof. Ing. R. Boča, DrSc. (vedec roka SR 2012), prof. RNDr. J. Titiš, PhD., doc. Ing. D. Valigura, PhD. a RNDr. C. Rajnák, PhD., PhD (mladý vedec roka 2019).

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 3.9.2020
Dátum aktualizácie: 11.9.2020