Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Horizon Europe – predstavenie programu

Dňa 29. októbra 2020 od 9:00 do 16:00 sa  online formou bude konať národné informačné podujatia zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programupre výskum a inovácie – Horizon Europe.

Podujatie poskytne kľúčové informácie o štruktúre a fungovaní nového programu pred jeho začiatkom a symbolicky odštartuje aktívnu prípravu na prvé výzvy pracovných programov, ktoré budú spustené začiatkom roku 2021.

Program
V úvode podujatie si môžete vypočuť príhovor štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ľudovíta Paulisa, na ktorý nadviaže generálny riaditeľ Sekcie vedy a techniky, MŠVVaŠ SR, Robert Ševčík.

Hlavný príhovor podujatia poskytne generálny riaditeľ z Generálneho riaditeľstva pre výskum a inovácie EK (DG RTD), Jean-Eric Paquet.

Podujatím Vás budú sprevádzať pracovníci Centra vedecko-technických informácií SR. Vďaka nim sa dozviete, ako budú v novom programe usporiadané jednotlivé piliere a čo bude ich súčasťou, budete informovaní o nástrojoch a opatreniach v rámci Rozširovania účasti a posilnenia Európskeho výskumného priestoru („Widening“) a osvojíte si nové aspekty programu v právnej a finančnej oblasti, ako aj v oblasti riešenia etických otázok.

Záver podujatia poskytne priestor na diskusiu a na zodpovedanie otázok publika.

Kompletný program podujatia nájdete tu.

Registrácia

Na podujatie sa je potrebné vopred zaregistrovať prostredníctvom registračného formulára.

Verím, že sa na podujatí (virtuálne) stretneme a zatiaľ prajem pekný deň.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 24.9.2020