Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Gratulujeme novým docentkám a docentom UCM

Dňa 13. novembra 2020  odovzdal  rektor univerzity prof. Ing. Roman Boča, DrSc. dekréty o udelení titulu docentka/docent pre odbory habilitačného konania našim štyrom kolegom - z Fakulty prírodných vied UCM a Filozofickej fakulty UCM.

Za docentky a  docentov boli vymenované/ vymenovaní:

  • doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD. –  v odbore analytická chémia
  • doc. RNDr. Ľubica Uvačková, PhD. – v odbore molekulárna biológia
  • doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD. – v odbore cudzie jazyky a kultúry
  • doc. Mgr. Tomáš Čana, PhD. – v odbore systematická filozofia

Novým docentkám a docentom vedenie univerzity srdečne blahoželá.

 Fotogaléria.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 13.11.2020
Dátum aktualizácie: 22.11.2020