Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Prvý univerzitný profesor z radov absolventov UCM

Dňa 18. novembra 2020 vymenovala prezidentka Slovenskej republiky pani Zuzana Čaputová prof. RNDr. Jána Titiša, PhD. za univerzitného profesora v odbore Anorganická chémia. Prof. Titiš je prvým absolventom Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, ktorý sa stal univerzitným profesorom. Má 41 rokov. Publikoval 75 vedeckých prác prevažne v zahraničných vysokoimpaktovaných časopisoch, jeho práce sú citované 1578-krát a jeho citačný h-index je 22. Prof. Titiš je riešiteľom alebo hlavným riešiteľom viacerých projektov s grantovou podporou, školiteľom diplomových a dizertačných prác. Je súčasťou špičkového vedeckého tímu UCM, ktorý tvoria prof. Ing. Roman Boča, DrSc., doc. Ing. Dušan Valigura, PhD. a doc. RNDr. Cyril Rajnák, PhD., PhD.

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 18.11.2020
Dátum aktualizácie: 23.11.2020