Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Zasadnutie vedeckej rady UCM - inauguračné prednášky na UCM

Dňa 24. novembra 2020 o 9:00 hod. sa na on-line rokovaní Vedeckej rady Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, uskutočnia inauguračné prednášky:

Inauguračná prednáška doc. Mgr. Kataríny Slobodovej Novákovej, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania etnológia

Inauguračná prednáška doc. Ing. Ivany Butoracovej Šindléryovej, PhD. v odbore habilitačného konania a inauguračného konania verejná politika a verejná správa

Vložil: Kamil Adamec
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph. D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 23.11.2020
Dátum aktualizácie: 25.11.2020