Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Univerzita získala projekt COVID-19

V rámci Operačného programu 311000 - Integrovaná infraštruktúra získala UCM v Trnave finančnú podporu na projekt s názvom Riešenie spoločenských ohrození v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19

Projekt má interdisciplinárny charakter, ktorý reaguje na výzvy spôsobené pandémiou COVID-19 v oblasti prírodných, zdravotníckych, sociálnych, humanitných a ekonomických vied. Integruje znalosti a zručnosti tvorivých pracovníkov UCM v Trnave a dáva odpovede na dva zásadné problémy: navýšenie kapacity infraštruktúry a ľudských zdrojov pre diagnostiku a zdravotnícku pomoc v reálnom čase a riešenie vážnych sociálnych problémov v dôsledku izolácie jednotlivcov populácie.
Projekt umožní vybaviť modernou experimentálnou výskumnou infraštruktúrou Virologické laboratórium využiteľné v prípade ďalších vĺn pandémie aj na diagnostiku, umožní vybudovať Laboratórium virtuálnej fyzioterapie pre realizáciu fyzioterapie vo virtuálnej realite, Výskumné centrum pre krízové riadenie, Centrum pre výskum dopadov sociálnej odlúčenosti, Pracovisko psychologickej intervencie a Centrum pre bioetiku, ako súčastí Univerzitného vedeckého parku.
Projekt umožní stabilizovať existujúce a vytvoriť nové pracovné miesta výskumníkov.
Mobilizuje súčasti univerzity k riešeniu aktuálnych problémov vyvolaných vírusom COVID-19:

1. Prevencia a ochrana pred infekciou spôsobenou koronavírusom;
2. Zdravotnícke/hygienické technológie zamerané na diagnostiku a terapiu pacientov;
3. Diagnostika a testovanie;
4. Ochrana obyvateľstva a spoločenských hodnôt.

Miestom realizácie projektu budú priestory univerzity v Trnave a Špačinciach.

Viac TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou
Dátum vloženia: 10.3.2021
Dátum aktualizácie: 14.4.2021