Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Odovzdanie dekrétu o udelení titulu docent

Dňa 5. apríla 2022, po úspešnom habilitačnom konaní vo Vedeckej rade Fakulty prírodných vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave, odovzdal rektor Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Roman Boča, DrSc., dekrét o udelení titulu docentka pre odbor habilitačného konania a inauguračného konania analytická chémia, doc. Ing. Eve Culkovej, PhD.

Novej docentke srdečne blahoželáme.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: Ing. Jana Štefánková, Ph.D.
Zdroj: Oddelenie práce s verejnosťou UCM
Dátum vloženia: 6.4.2022