Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Mentoring pre žiadateľov o ERC grant

Slovenskí vedci majú opäť možnosť zapojiť sa do mentoringového programu, ktorého cieľom je zlepšiť ich úspešnosť pri podávaní žiadostí o prestížne ERC granty.
 

Vedci a vedkyne s ambíciou získať prestížny grant Európskej rady pre výskum (ERC) majú opäť možnosť absolvovať cielený mentoringový program, ktorý im pomôže pripraviť konkurencieschopnú žiadosť. Súčasťou programu je napríklad workshop zameraný na rozvoj nosnej myšlienky projektu a jej jasnú formuláciu, seminár zameraný na samotnú tvorbu žiadosti či práca so skúseným zahraničným mentorom na bilaterálnej báze.

Mentormi programu sú špičkové vedecké osobnosti: zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností. Koordináciu mentoringového programu zabezpečí ERC Národný kontaktný bod Centra vedecko-technických informácií SR.
Iniciatíva je určená tým, ktorí majú nápad na inovatívny a originálny výskumný projekt, ktorý plánujú realizovať na slovenskej inštitúcii a s ktorým sa plánujú uchádzať o ERC grant.

Uchádzať sa možno s nápadom v akejkoľvek oblasti výskumu, na stránke mentoringovej výzvy sú k dispozícii bližšie podmienky aj prihlasovací formulár:

  • Uzávierka prijímania žiadostí: 9. decembra 2022
  • Realizácia mentoringu: od 22. februára 2023 do 30. novembra 2023
  • Podanie žiadosti na cez webstránku partnera programu Nadácie ESET

Viac informácií nájdete na webovej stránke eraportal.sk.

Vložil: Šimona Tomková
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 8.12.2022