Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Webinár EURAXESS „Tréningy na podporu kariérneho rozvoja doktorandov“

27. január, 9.30 – 10.30. 
Počas webinára Vám budú priblížené predovšetkým aktivity a výstupy projektu CARLiS, v rámci ktorého spojili sily SAIA, Viedenská univerzita, Slovenská technická univerzita, Univerzita Komenského a Slovenská akadémia vied a to vďaka podpore z programu INTERREG VA Slovensko-Rakúsko.

Spolu vytvorili a otestovali tréningový program, ktorého cieľom je pomôcť doktorandom a doktorandkám rozvíjať zručnosti pre kariérne cesty mimo akademického sektora. 

Predstavený Vám bude „Sprievodca medzi-sektorovým kariérnym tréningom“, ktorý obsahuje katalóg školení v štyroch oblastiach: manažment vlastnej kariéry, mäkké zručnosti, prenos vedomostí do praxe a podnikanie. Sprievodca sumarizuje aj skúsenosti z pilotnej implementácie týchto školení na inštitúciách zapojených v projekte a ponúka praktické tipy pre nastavenie  podobných tréningových aktivít na iných inštitúciách.  

Na webinár sa môžete registrovať prostredníctvom tohto → odkazu

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: OVaV UCM
Dátum vloženia: 11.1.2023
Dátum aktualizácie: 12.1.2023