Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, Projekty Akcie Rakúsko - Slovensko

Akcia Rakúsko – Slovensko je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.

Slovenskí uchádzači môžu získať:
Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov
Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty (pre pedagogických/vedeckých pracovníkov a doktorandov)

Projekty môžu byť podporené z nasledujúcich oblastí:
Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Organizácia rakúsko-slovenských školení
Doktoráty pod dvojitým vedením

Všetky informácie ohľadom štipendií a projektov sa dočítate na http://www.aktion.saia.sk, http://www.grants.at
Podávanie žiadostí o štipendiá a projektovú podporu prebieha cez http://www.scholarships.at

Plagát ŠTIPENDIÁ

Plagát PROJEKTY

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu UCM
Dátum vloženia: 19.1.2023