Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Súťaž L'Oréal – UNESCO Pre ženy vo vede

Záujemkyne môžu svoje vedecké projekty registrovať na webstránke http://www.prezenyvovede.sk do 15.02.2023.

Pre výherkyne je určený finančný obnos vo výške 15 000 eur, ktorý si prerozdelia tri vedkyne do 40 rokov (vrátane). Ceny najúspešnejším projektom budú udelené v kategóriách: formálne vedy (matematika, štatistika, informatika); vedy o živej prírode vrátane environmentálnych vied (medicína, biochémia a podobne); a fyzikálne a technické vedy (fyzika, astronómia, stavebníctvo, strojárstvo).

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu UCM
Dátum vloženia: 2.2.2023