Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Možnosť čerpania finančných prostriedkov z Grantov EHP a Nórska

Bilaterálny fond Grantov EHP a Nórska slúži na financovanie iniciatív, ktoré podporujú spoluprácu medzi prispievateľskými štátmi (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) a prijímateľkou krajinou, ktorou je aj Slovenská republika.

Základnou podmienkou k predloženiu bilaterálnej iniciatívy je potvrdené partnerstvo so subjektom (právnickou osobou) z prispievateľského štátu.

Vďaka tomuto fondu boli v aktuálnom, ale i v predchádzajúcom programovom období implementácie Grantov EHP a Nórska na Slovensku úspešne zrealizované desiatky kvalitných bilaterálnych iniciatív vedúce ku vzniku či rozvoju partnerstiev medzi slovenskými inštitúciami a inštitúciami z prispievateľských štátov.

Návrh žiadosti sa podáva elektronicky v termíne do 14. apríla 2023.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu UCM
Dátum vloženia: 8.2.2023