Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Webinár EURAXESS zameraný na praktické aspekty zapojenia vysokých škôl v sieti EURAXESS

Dňa 27. apríla 2023 v čase 13:00 - 14:00. sa uskutoční webinár EURAXESS zameraný na praktické aspekty zapojenia vysokých škôl v sieti EURAXESS a postupy implementácie Stratégie ľudských zdrojov vo výskume (HRS4R)

Počas podujatia budú priblížené aspekty fungovania siete EURAXESS, výhody, ktoré inštitúciám prináša členstvo v sieti a požiadavky, ktoré sú s ním spojené. Predstavené budú aj rôzne modely fungovania servisných centier EURAXESS a príklady služieb na podporu prijímania zahraničných výskumníčok a výskumníkov. 

Druhá časť webinára sa sústredí na proces implementácie Stratégie ľudských zdrojov vo výskume a kroky, ktoré vedú k získaniu značky HR Excellence in Research.  

Viac informácii o programe podujatia a registračný formulár nájdete na stránke: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-a-hr-excellence-in-research-prakticke-aspekty

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 20.4.2023