Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Konferencia verejného obstarávania: Veda a výskum

Pozývame Vás na konferenciu, ktorá je zameraná na praktickú časť obstarávania projektov vedy a výskumu.

V rámci programu vystúpia lektori s praktickými skúsenosťami. Program je zostavený tak, by účastník získal prehľad nielen o aktuálnych a plánovaných výzvach, ale príspevky sú zamerané aj na doterajšie aplikačné problémy a možnosti riešenia týchto problémov v oblasti obstarávania projektov vedy a výskumu. Konferencia sa uskutoční 23. mája 2023.

Bližšie info → TU

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 21.4.2023