Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Prednáška prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD. s názvom „Argument – čo robí tvrdenie napadnuteľným?“

Pozývame Vás na prednášku prof. RNDr. Petra Sýkoru, PhD. (FF) s názvom „Argument -  čo robí tvrdenie napadnuteľným?“, ktorá sa uskutoční 16. júna 2023 o 13.00 hod. prostredníctvom MS Teams.

Argumentácia je nástroj (kritického) myslenia a stretávame sa s ňou napr. v súdnych procesoch, politických, morálnych, filozofických či teologických debatách, v matematike, vo vede, ale aj v bežnom živote. Avšak nie všetko, čo sa za argument vydáva ním aj je.  Čo je/nie je argument - ako ich rozpoznať. Deduktívny a induktívny argument. Evaluácia argumentov. Falošné argumenty.

prof. RNDr. Peter Sýkora, PhD. – riaditeľ Centra pre bioetiku  Filozofickej fakulty Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a profesor v odbore filozofia, garant študijného programu filozofia a aplikovaná filozofia (1. a 2. stupeň), systematická filozofia (3. stupeň)

Životopis

Link na pripojenie → TU.

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 31.5.2023
Dátum aktualizácie: 5.6.2023