Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Pozvánka na 17. medzinárodnú vedeckú konferenciu INPROFORUM 2023 "VÝZVY A PRÍLEŽITOSTI V DIGITÁLNOM SVETE"

Medzinárodná vedecká konferencia INPROFORUM sa  uskutoční v dňoch 02. - 03. novembra 2023 v Českých Budějoviciach v Českej republike.
Ide o tradičné podujatie Ekonomickej fakulty Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach.      

Hlavní prednášatelia:     

 • Dorota Molek-Winiarska, Vroclavská univerzita ekonomiky a obchodu, Vroclav, Poľsko
 • RNDr. Ján Kalina, PhD., Akadémia vied Českej republiky, Ústav informatiky SAV a Ústav teórie a automatizácie informácie, Praha, Česká republika
 • René Levínský, Ph.D., CERGE-EI, Praha, Česká republika

Témy konferencie:     

 • Vidiecke oblasti a digitalizácia. Využitá príležitosť alebo prekážka regionálneho rozvoja?
 • Trendy v marketingu, obchode, cestovnom ruchu a službách v kontexte digitalizácie
 • Umelá inteligencia a vzdelávanie
 • Moderné trendy v manažmente
 • Digitálna ekonomika
 • Matematicko-štatistické modelovanie a optimalizácia v praxi
 • Financie, účtovníctvo a dane: súčasné trendy
 • Ekonomika poľnohospodárstva v teórii a praxi

Zborník z konferencie v roku 2021 je indexovaný vo Web of Science. 

Dôležité dátumy:
Termín zaslania abstraktu a registrácie: 15. september 2023
Oznámenie autorom o prijatí abstraktného príspevku na konferenciu: 20. september 2023
Uzávierka predloženia celého príspevku: 10. október 2023
Termín úhrady registračného poplatku: 30 september 2023
Konferencia: 2. - 3. novembra 2023

Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke konferencie http://inproforum.actavia.cz

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Miroslava Sviteková
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 19.7.2023