Aktuálne výzvy a ďalšie aktuality

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2023

Kongres studio s.r.o. a spolupracujúce inštitúcie, vrátane UCM, Vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu Ochrana ovzdušia 2023, kde si budete môcť vypočuť zaujímavé prezentácie na aktuálne témy v oblasti ochrany ovzdušia a tiež sa budete môcť podeliť o Vaše nové poznatky a skúsenosti s ostatnými odborníkmi v tejto oblasti.

Do programu sa môžete zapojiť odbornou prednáškou, odborným posterom alebo prezentáciou. Tešíme sa na Vašu účasť.

Viac informácii → TU

Vložil: Matej Lackovič
Zodpovedná osoba: PhDr. Soňa Svetlíková, PhD.
Zdroj: Oddelenie vedy a výskumu
Dátum vloženia: 5.9.2023